APTUS-Utvecklar -

Om Aptus

Aptus är idag jag - Tove Waara Axelsson. Jag har över 20 års erfarenhet av personal- organisations- och ledarfrågor. Har erfarenhet av både privat och offentlig verksamhet med ett mycket brett spektra från vård och omsorg till industri. Har arbetat på olika nivåer och ledningsfunktioner både som anställd och i egen regi. Är socionom i botten med en mängd olika påbyggnadsutbildningar på högskolenivå inklusive masterskurs inom ledarskap och management.
Senaste utbildning är diplomerad coach. Läs mer under erbjudanden.