APTUS-Utvecklar -

Erbjudanden
 
Mitt företag Aptus byggde jag upp 2001. Största delen av min verksamhet består av organisationsutveckling i företag och offentlig verksamhet med insatser på grupp- och individ nivå. Jag utgår ifrån person- grupp- och organisationsanalyser i mina arbeten och bygger insatserna utifrån det tillsammans med mina kunder.  
 
Rekrytering är ett område där jag har gedigen erfarenhet från med väl fungerande metoder och verktyg.  
 
Utbildning i medarbetarsamtal är alltid aktuellt, där har jag ett färdigt koncept som lätt kan appliceras i företag och verksamheter. 
 
Jag har under våren 2010 genomgått en diplomerad coachutbildning utifrån ICF:s (International Coach Federation) kriterier. Jag erbjuder coachning i arbetsgrupper och på individnivå. Coacning är en oerhört effektfull metod för att snabbt nå förändring på olika sätt. Jag har också utarbetat en utbildning där temat är coachande förhållningssätt.